Informacje Gminne

Informacje Gminne

 

Strona w przygotowaniu...Władze gminy

CHARAKTERYSTYKA GMINY STARE JUCHY
Skomack Wielki należy do gminy Stare Juchy leżącej na Pojezierzu Ełckim w Makroregionie Pojezierze Mazurskie
Około 15 tyś. lat przed naszą erą z dzisiejszego obszaru gminnego ustępił lodowiec. Pierwsze ślady człowieka na tych terenach datować można na środkową epokę kamienia
Gmina ma obecnie charakter rolniczo-turystyczny. Obejmuje powierzchnię 19 655 ha, w tym 46,87% stanowią użytki rolne, 17,79% - lasy, a 13% - wody otwarte
Gmina Stare Juchy położona jest na terenie Krainy Mazursko-Kurpiowskiej w okręgu Pojezierza Mazurskiego działu Północnego (wg Szafera). Największe fragmenty zespołów leśnych tworzą bory mieszane, bory świeże oraz grądy. W wilgotnych obniżeniach terenu występują olsy, bory bagienne, bory wilgotne oraz grądy niskie. Wzdłuż cieków wodnych oraz rzeki Gawlik występują fragmenty lasów łęgowych. W zbiorowiskach leśnych przeważa świerk pospolity. Poza tym występują tu licznie sosna pospolita, lipa drobnolistna, grab pospolity, brzoza brodawkowata, olcha czarna, jesion wyniosły i dąb szypułkowy.
Użytki zielone powstały głównie w wyniku wycięcia lasów przez człowieka. Na terenach niżej położonych występują wilgotne łąki, gdzie gatunkom traw towarzyszą kuklik zwisły, bodziszek łąkowy, przetacznik długolistny, babki średnia i lancetowata, przytulia bagienna i pospolita, firletka poszarpana. Na łąkach wyżej położonych rozwinął się zespół roślin, wśród których dominują: barszcz syberyjski, jaskier ostry, szczaw zwyczajny, mydlnica lekarska, dzięgiel leśny, koniczyna pagórkowata. Na terenie wsi zabudowie towarzyszy roślinność synantropijna (zbiorowiska nieużytków z łopianem, podbiałem, ostrożeniem) i roślinami azotolubnymi (pokrzywą, serdecznikiem, komosą). Na terenach nieużytków po wyschniętych jeziorach i obszarach borów bagiennych tworzą się torfowiska, w przeważającej mierze wysokie. Dominują tu różne gatunki mchów torfowców, krzewinki z rodziny wrzosowatych (wrzos pospolity, bagno zwyczajne, borówka bagienna i czarna, żurawina błotna, bażyna czarna, modrzewica zwyczajna) i karłowata sosna tworząc mszar wysokotorfowiskowy. Na terenie zarośniętych jezior tworzą się torfowiska niskie. Rośliny przybrzeżne takie jak oczeret jeziorny, manna mielec, pałki szerokolistna i wąskolistna, szalej jadowity wdzierają się stopniowo coraz bardziej w głąb zbiorowiska wodnego. Zagarnięte tereny porastają nowe zbiorowiska roślinne złożone z mchów torfowców, wełnianek oraz turzyc, wśród których dominują północne gatunki: turzyca dwupienna, bagienna i obła. Na torfowiskach tych pojawiają się także brzozy i wierzby.
Osobliwością jest tutaj występowanie torfowisk porośniętych świerczynami, tzw. świerczyn na torfie. Oprócz zbiorowisk nieleśnych związanych z terenami obniżonymi występują zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Stoki suchych, nasłonecznionych pagórków porastają murawy kserotermiczne z poziomka twardawą, koniczyną długokłosową, głowienką wielkokwiatową. Z powodu braku wilgoci nie wytwarzają się tu zbiorowiska leśne, może natomiast występować roślinność krzewiasta. Na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych tworzą się formacje roślinne z leszczyną, głogami jedno i dwuszyjkowymi, trzmielinami pospolitą i brodawkową i dziką różą. Na piaszczystych rozwija się zbiorowisko z tarniną i jałowcem pospolitym. We florze można spotkać liczne gatunki arktyczne i borealne, w tym wiele reliktów polodowcowych. Należą do nich np. Betula humilis, Chamaedaphne calyculata, Salix lapponum, Salix myrtiloides, Salix nigricans.

Wody zajmują aż 13% powierzchni gminy!
Obszar gminy należy do dorzecza Wisły w zlewni Morza Bałtyckiego. Większość terenu gminy odwadniana jest w kierunku południowym. Okolice Skomacka Wielkiego odwadniane są strumieniami i ciekami spływającymi do jeziora Orzysz, a w dalszej kolejności do rzeki Pisy. Obie rzeki (Pisa i Biebrza) odprowadzają wody do Narwi, a za jej pośrednictwem do Wisły.
Wody w gminie Stare Juchy zajmują łącznie około 3393 hektarów, co stanowi ponad 13% jej powierzchni. Jest tu w sumie 28 jezior, z czego w pobliżu Starych Juch znajduje się ich siedem. zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego. Większość z nich jest kształtu rynnowego, pozostałe zaś to zwykle duże akweny o płaskich brzegach i licznych zatokach (jeziora moreny dennej ) oraz małe okrągłe bezodpływowe "oczka"
Największym zbiornikiem w gminie jest jezioro Łaśmiady (o pow. ok. 1060 ha). Większymi jeziorami są także Szóstak o powierzchni 490,05 ha, Ułówki liczące 264,82 ha i Sawinda Wielka o powierzchni 226,80 ha
Skomack Wielki leży pomiędzy jeziorami : Mleczówką liczącą około 84 ha i j. Orzysz liczącym 1070ha.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem